Objednávka
Prosíme klienty a jejich doprovod, aby vstupovali i nadále do čekárny a ambulancí pouze s nasazenými rouškami.
Více

Služby

Vyberte si z nabídky sportovních prohlídek pro dospělé i děti

Preventivní prohlídka TV lékařem s klidovým EKG

Služba je vhodná pro: děti do 10 let a registrované sportovce do 10 let u sportů jako jsou florbal, tenis a karate.

Složení prohlídky:

 • základní interní vyšetření včetně podrobné anamnézy,
 • měření krevního tlaku a tepové frekvence,
 • klidové EKG,
 • měření základních antropometrických parametrů (výška, váha, tuky),
 • orientační posouzení tělesného rozvoje.

Co přinést s sebou k vyšetření?

Doba vyšetření: 30 minut

Cena: 600 Kč

Základní sportovní prohlídka

Ergometrie

Služba je vhodná pro: děti a mládež starší 10 let, studenty a uchazeče o studium na sportovních školách a jako základní potvrzení pro sportovní kluby.

Složení prohlídky:

 • komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem včetně podrobné anamnézy,
 • měření krevního tlaku a tepové frekvence,
 • klidové a zátěžové EKG,
 • zátěžový test W170 (stanovuje výkon těla při srdeční frekvenci 170 tepů za minutu),
 • měření základních antropometrických parametrů (výška, váha, tuky),
 • orientační posouzení tělesného rozvoje a svalové hmoty,
 • základní laboratorní vyšetření krve a moči (po dohodě s lékařem).

Co přinést s sebou k vyšetření?

Doba vyšetření: 30–45 minut

Cena: 1 200 Kč

Sportovní prohlídka s maximálním zátěžovým testem

Spiroergometrie

Služba je vhodná pro: amatérské a vrcholové sportovce ke zjištění výkonnosti a reakce organismu na zátěž.

Složení prohlídky:

 • komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem včetně podrobné anamnézy,
 • měření krevního tlaku a tepové frekvence,
 • klidové a zátěžové EKG,
 • spiroergometrické vyšetření na kole nebo běhátku, stanovení VO2 max, aerobního (AP) a anaerobního prahu (ANP),
 • měření základních antropometrických parametrů (výška, váha, tuky),
 • orientační posouzení tělesného rozvoje a svalové hmoty,
 • doporučení rozmezí optimální tepové frekvence pro spalování tuků, redukci hmotnosti, aerobní či intervalový trénink,
 • základní laboratorní vyšetření krve a moči (po dohodě s lékařem).

Doplňující informace:

 • Vyšetření umožňuje stanovit rozmezí ideální tepové frekvence pro optimalizaci tréninku.
 • Za doplatek 500 Kč lze prohlídku rozšířit o provedení komplexní antropometrie – služba pro děti a dospělé, vhodná k odstranění následků svalových dysbalancí, predikci vývoje dítěte a posouzení vhodnosti sportu, zjištění případné nadváhy, složení těla a doporučení vhodné pohybové aktivity.

Co přinést s sebou k vyšetření?

Doba vyšetření: 45–60 minut

Cena: 2 400 Kč

Sportovní prohlídka Speciál

Speciální spiroergometrické testy

Služba je vhodná pro: vrcholové profesionální sportovce a náročné amatérské závodníky.

Složení prohlídky:

 • komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem včetně podrobné anamnézy,
 • měření krevního tlaku a tepové frekvence,
 • klidové a zátěžové EKG,
 • speciální spiroergometrické testy včetně určení aerobního prahu (AP) a anaerobního prahu (ANP) dle odebraných laktátů, počítačové zpracování laktátové křivky, spirometrické vyšetření před a po zátěži, stanovení VO2 max,
 • komplexní antropometrie – měření základních parametrů (výška, váha, tuky), posouzení složení těla (podíl hmotnosti kostry, svalstva a tuku), diagnostika svalového systému pro předcházení či odstranění následků svalových dysbalancí,
 • doporučení rozmezí optimální tepové frekvence pro spalování tuků, redukci hmotnosti, aerobní či intervalový trénink,
 • komplexní kineziologický rozbor a návrh nápravných opatření,
 • základní laboratorní vyšetření krve a moči (po dohodě s lékařem).

Co přinést s sebou k vyšetření?

Doba vyšetření: 60–90 minut

Cena: 3 400 Kč

Sportovní prohlídky Auto-moto sport a Pilotní licence

Služba je vhodná pro: piloty sportovních létajících zařízení (ultralighty, paraglidy, rogala aj.), sportovní parašutismus (kromě kluzáků a balónů) a auto-moto sport.

Složení prohlídky:

 • vyšetření tělovýchovným lékařem včetně podrobné anamnézy,
 • měření krevního tlaku a tepové frekvence,
 • klidové a zátěžové EKG,
 • měření základních antropometrických parametrů (výška, váha, tuky),
 • orientační posouzení skladby těla,
 • základní oční vyšetření,
 • stanovení vitální kapacity plic,
 • vyšetření krve a moči,
 • vyšetření pohybového aparátu (kineziologický rozbor),
 • interpretace výsledků včetně individuálních tréninkových doporučení.

Co přinést s sebou k vyšetření?

Doba vyšetření: 30–45 minut

Cena: 1 800 Kč

Sportovní prohlídka Diving

Vyšetření diving reflexu

Služba je vhodná pro: potápěče, triatlonisty, dálkové plavce, akvabely, kanoisty aj.

Složení prohlídky:

 • základní interní vyšetření včetně podrobné anamnézy,
 • měření krevního tlaku a tepové frekvence,
 • klidové a zátěžové EKG,
 • měření základních antropometrických parametrů (výška, váha, tuky),
 • orientační posouzení skladby těla,
 • základní neurologické vyšetření,
 • vyšetření plic (spirometrie),
 • vyšetření potápěčského reflexu, tzv. diving reflex test (monitoring srdeční činnosti při ponoření obličeje do vody o teplotě 4–10 °C),
 • vyšetření krve a moči,
 • vyšetření pohybového aparátu (kineziologický rozbor),
 • interpretace výsledků včetně individuálních tréninkových doporučení.

Co přinést s sebou k vyšetření?

Doba vyšetření: 1 700 Kč

Cena: 30–45 minut

Komplexní antropometrie

Služba je vhodná pro: děti, mládež a dospělé, amatérské i profesionální sportovce.

Složení prohlídky:

 • měření základních antropometrických parametrů (výška, váha, tuky),
 • posouzení složení těla (podíl hmotnosti kostry, svalstva a tuku),
 • diagnostika svalového systému pro předcházení či odstranění následků svalových dysbalancí při jednostranné zátěži u sportovců, instruktáž vhodných kompenzačních cvičení,
 • posouzení případné nadváhy a složení těla (podíl svaly/tuky) s ohledem na genotyp a doporučení vhodné pohybové aktivity.

Co přinést s sebou k vyšetření?

Doba vyšetření: 30 minut

Cena: 800 Kč

Stanovení kostního věku a predikce výšky

Služba je vhodná pro: děti.

Složení prohlídky:

 • stanovení biologického věku u dětí a případných odchylek na základě kostního věku (stupeň osifikace skeletu),
 • odhad vývoje jedince do dospělosti (např. predikce konečné výšky) na základě RTG levého zápěstí.

Co přinést s sebou k vyšetření?

Doba vyšetření: 30–60 minut

Cena: 1 200 Kč

.

Adresa

Ústav sportovní medicíny, s.r.o.

Křížkovského 22

603 00 Brno

Ordinační hodiny

Lab. odběry: Po - Pá: 7:30-8:30
Ordinační hodiny: Po - Pá: 7:30-16:00