Zavolejte nám: +420 727 966 284
  +420 543 211 367
   
Fyzioterapie: +420 605 891 232

 

V našem týmu nestátního akreditovaného zdravotnického zařízení rádi přivítáme nového kolegu/novou kolegyni na pozici Kardiolog a Internista Popis pozice ambulantní péče o klienty/sportovce administrativní agenda spojená s péčí o klienty/sportovce spolupráce s fyzioterapeuty a ostatními kolegy odpovědnost za dodržování interních postupů dodržování…
Více

O nás: sportovní medicína Brno

Profesionální služby v oblasti tělovýchovného lékařství

Ústav sportovní medicíny je moderní brněnská klinika, která nabízí péči profesionálním i rekreačním sportovcům. Potřebujete zjistit svou fyzickou zdatnost, jak vaše tělo reaguje na zátěž nebo zoptimalizovat svůj životní styl a pohybovou aktivitu? Z nabídky našich sportovních prohlídek si vyberete.

Náš personál tvoří tým lékařů, antropologů a sester. Vede jej zkušená lékařka MUDr. Eva Sýkorová. Společně poskytují komplexní služby v oblasti tělovýchovného lékařství dětem i dospělým.

Na přelomu let 2018/2019 proběhla v Ústavu sportovní medicíny kompletní rekonstrukce prostor, v rámci které byla klinika vybavena nejmodernějšími přístroji.

Náš tým

MUDr. Eva Sýkorová

Vedoucí lékař

Odbornost:

 • 1979 - Lékařská fakulta Masarykovy (Jana Evangelisty Purkyně) univerzity v Brně
 • 1984 - Atestace z interního lékařství
 • 1987 - Atestace z tělovýchovného lékařství
 • 20 let lékařka reprezentačního týmu moderní gymnastiky ČR
 • 30 let lékařské péče o olympioniky a reprezentační týmy – fotbal, triatlon, cyklistika, veslování, plavání, synchronní plavání, motoristické sporty, radiový orientační běh atd.
 • 20 let dopingová komisařka (Antidopingový výbor ČR)
 • Určený letecký lékař
 • Certifikát homeopatického vzdělání

Praxe:

 • 1979-81 – Klinika tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • 1982-84 – Interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • 1984- doposud – Ústav sportovní medicíny s.r.o. (dříve Ústav národního zdraví pro vrcholový sport)

Členství:

 • Česká lékařská komora
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Česká společnost všeobecného lékařství

MUDr. Radka Bartovičová

Lékař

Odbornost:

 • 2009 - III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením
 • 2017 – atestace z Všeobecného praktického lékařství
 • 2014 – IPVZ (kurz EKG)
 • 2015 – Dexter Academy (kurz kineziologického tejpování)
 • 2016 – týmový lékař extraligového volejbalového klubu VKKP – Brno)
 • 2016 – IPVZ (Prevence poškození a správné zacházení s pohybovým aparátem)
 • 2017 – IPVZ (kurz základů tělovýchovného lékařství)
 • 2018 – CEV (CONFEDERATION EUROPEENNE DE VOLLEYBALL) (akreditovaný lékař pro evropskou volejbalovou ligu)
 • 2018 – péče o vrcholové sportovce míčové sporty, triatlon, cyklistika 
 • 2019 – předatestační příprava v oboru tělovýchovné lékařství

Praxe

 • 2006 – 2009 – Centrum léčby závislosti na tabáku, konzultant pro analýzu fyzické a psychické závislosti v návaznosti na určení správného postupu terapie
 • 2009 – 2010 – sekundární lékař Interního oddělení nemocnice Tišnov
 • 2010 – 2017 – předatestační příprava v oboru VPL u MUDr. Hany Švaříčkové 
 • 2014 – dosud – USM (ústav sportovní medicíny)
 • 2017 – dosud – lékař VPL v AB MEDI s.r.o.

Členství

 • 2009 - Česká Lékařská Komora
 • 2015 – Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
 • 2015 – mladí praktici 
 • 2018 – Sdružení praktických lékařů (SPL ČR)

MUDr. Iva Tomášková

Lékařka

MUDr. Veronika Šujanová

Lékařka

PhDr. Mgr. Karim ALFADHLI, Ph.D., MBA

Fyzioterapeut

Odbornost:

·         2014 - Master of Business Administration(MBA)
Management ve zdravotnictví, závěrečná práce: Zavedení jednoduchého systému hodnocení
Cambridge Business School
www.cambschool.cz

·         2013 - Státní rigorózní zkouška (PhDr.)
Filosofie, Anatomie, Fyziologie, Fyzioterapie. Dizertační práce: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (Cévní mozková příhoda)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
www.ftvs.cuni.cz

·         2011 - Postgraduální doktorské studium (Ph.D.)
Hygieny a Preventivního Lékařství, dizertační práce: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (Cévní mozková příhoda)
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

·         2004 - Magisterský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie, diplomová práce: Srovnání energetického výdeje habituální aktivity a fyzické zdatnosti diabetiků 2. typu a pacientů s komplikovanou obezitou
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

·         2002 - Bakalářský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie, Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

Praxe:

 • 1.2.2018 Neuron Medical s.r.o. Centrum sportovní a rehabilitační péče, Brno
 • 1.1.2013 – 30.12.2017 Vedoucí rehabilitace Czech rehabilitation centre Riyadh KSA
 • 1.1.2012 – 31.8.2012 Fyzioterapeut v nestátním zdravotnickém zařízení neurologická ambulance Mudr. Ungerová, Brno
 • 1.11.2010 – 30.9.2011 Vedoucí rehabilitace v nestátním zdravotnickém zařízení  Columna centrum s.r.o. Brno
 • 2.2.2009 – 10.9.2009 Fyzioterapeut ve Sanatorium Klimkovice, Ostrava
 • 2004 – 2009 Fyzioterapeut ve Fakultní Nemocnici u sv. Anny, Klinice funkční diagnostiky a rehabilitace, Brno.

Kurzy:

 • Akrální koaktivační terapie ACT I. – IV., Certifikování kurz
 • Specializovaný kurz Acral Coaktivation Therapy, ACT v neurologii.
 • Metoda Neurac® a principy používání Redcord® cvičení v labilním prostředí I. – II., Certifikování kurz
 • Měkké a mobilizační techniky dle prof. Lewita, Certifikování kurz
 • Fyzikální terapie, Certifikování kurz
 • Kurz Spiraldynamik®- Basic – 1část.
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – měkké a mobilizační techniky, certifikát o účasti na odborném kurzu A, B, C.
 • Basic professional training course in Beznoska orthopadic implants.
 • Symposium Terapeutické a indikační hranice při akutních poraněních pohybového aparátu - Praha
 • Workshop sportovní kardiologie – Praha

Publikace

 • AL-Fadhli, Abdulkarim, Martina Tarasová, Eva Nosavcová, Barbora Bártlová, Bohumil Fišer, Pavel Vank, a Jarmila Siegelová. Krevní tlak u esenciální hypertenze
  a léčba Enalaprilem. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 102-105. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 • Tarasová, Martina, Barbora Bártlová, Eva Nosavcová, Abdul Karim Al-fadhli, Petr Dobšák a Jarmila Siegelová. Ucelená rehabilitace u akutní cévní mozkové příhody. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 • Pospíšil, P., Al-Fadhli, A., K., Konečný, L. et al. (2010) Autonomní dysfunkce
  u pacientů 2-4 roky po ischemické cevní mozkové příhodě. In XVII. Sjezd Společnosti Rehabilitační a Fyzikální Medicíny. Praha: Společnost Rehabilitační a Fyzikální Medicíny.
 • Bártlová, Barbora, Eva Nosavcovová, Martina Tarasová, Abdulkarim Al-fadhli, Marcela Nováková a Jarmila Siegelová. Tříměsíční rehabilitace u pacientů s cévní mozkovou příhodou:míra funkčního postižení. In Optimální působení tělesné zátěže
  a výživy.
   Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 110-114, 4 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 • Tarasová, M., Bártlová, B., Nosavcovová, E., Al-Fadhli, A., K., Pospíšil, P. et al. (2008) Effectiveness of Physiotherapy in Acute Phase of Stroke. Scripta Medica, 82/3, s. 185-194.
 • Nosavcovová, Eva, Barbora Bártlová, Marcela Nováková, Abdulkarim Al-Fadhli, Martina Tarasová, Blanka Nováková, Ladislav Svoboda a Jarmila Siegelová. Rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě: srovnání skupin pacientů
  s diabetem mellitem a bez diabetu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 151-156. 1. ISBN 80-7041-104-X
 • Drlíková, Lenka, , Abdul Karim Al-Fadhli, Petr Pospíšil, Lumír Konečný, H. Zemanová a Jarmila Siegelová. Šestiměsíční fyzioterapie pacientů s dětskou mozkovou obrnou. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 • Konečný, Lumír, Petr Pospíšil, Ladislav Svoboda, Abdulkarim AL-Fadhli, a Jarmila Siegelová. Vliv řízené rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 129-134, 5 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 • Chludilová, Veronika, Leona Mífková, Lucie Kožantová, Michaela Frantisová, Lumír Konečný, Abdul Karim AL-Fadhli, a Jarmila SiegelováÁ. Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu
  a maximální výkon u mužů po CABG. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny
  v Konstantinových Lázních.
   Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 28-28.

 

RNDr. Marie Řezníčková

Antropolog

Ivona Makovičková

Zdravotní sestra

Monika Březinová, DiS

Zdravotní sestra

Michaela Benáčková, Bc.

Recepční

Bc. Tomáš Horák

Technik

Adresa

 

Poliklinika IPP s.r.o.

Ústav sportovní medicíny

Křížkovského 416/22

603 00 Brno

 

Fakturační adresa

Poliklinika IPP s.r.o.

Legerova 389/56

120 00 Praha 2

IČ: 25057065

DIČ: CZ699003488

Ordinační hodiny

Lab. odběry: Po - Pá: 7:30-8:30
Ordinační hodiny:

Po - Pá: 7:30-16:00

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies