Zavolejte nám: +420 727 966 284
  +420 543 211 367
   
Fyzioterapie: +420 605 891 232

 

V našem týmu nestátního akreditovaného zdravotnického zařízení rádi přivítáme nového kolegu/novou kolegyni na pozici Sportovní lékař/ka Popis pozice ambulantní péče o klienty/sportovce administrativní agenda spojená s péčí o klienty/sportovce spolupráce s fyzioterapeuty a ostatními kolegy odpovědnost za dodržování interních postupů dodržování…
Více

O nás: sportovní medicína Brno

Profesionální služby v oblasti tělovýchovného lékařství

Ústav sportovní medicíny je moderní brněnská klinika, která nabízí péči profesionálním i rekreačním sportovcům. Potřebujete zjistit svou fyzickou zdatnost, jak vaše tělo reaguje na zátěž nebo zoptimalizovat svůj životní styl a pohybovou aktivitu? Z nabídky našich sportovních prohlídek si vyberete.

Náš personál tvoří tým lékařů, antropologů a sester. Vede jej zkušená lékařka MUDr. Eva Sýkorová. Společně poskytují komplexní služby v oblasti tělovýchovného lékařství dětem i dospělým.

Na přelomu let 2018/2019 proběhla v Ústavu sportovní medicíny kompletní rekonstrukce prostor, v rámci které byla klinika vybavena nejmodernějšími přístroji.

Náš tým

MUDr. Eva Sýkorová

Vedoucí lékař

Odbornost:

 • 1979 - Lékařská fakulta Masarykovy (Jana Evangelisty Purkyně) univerzity v Brně
 • 1984 - Atestace z interního lékařství
 • 1987 - Atestace z tělovýchovného lékařství
 • 20 let lékařka reprezentačního týmu moderní gymnastiky ČR
 • 30 let lékařské péče o olympioniky a reprezentační týmy – fotbal, triatlon, cyklistika, veslování, plavání, synchronní plavání, motoristické sporty, radiový orientační běh atd.
 • 20 let dopingová komisařka (Antidopingový výbor ČR)
 • Určený letecký lékař
 • Certifikát homeopatického vzdělání

Praxe:

 • 1979-81 – Klinika tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • 1982-84 – Interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • 1984- doposud – Ústav sportovní medicíny s.r.o. (dříve Ústav národního zdraví pro vrcholový sport)

Členství:

 • Česká lékařská komora
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Česká společnost všeobecného lékařství

MUDr. Radka Bartovičová

Lékař

Odbornost:

 • 2009 - III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením
 • 2017 – atestace z Všeobecného praktického lékařství
 • 2014 – IPVZ (kurz EKG)
 • 2015 – Dexter Academy (kurz kineziologického tejpování)
 • 2016 – týmový lékař extraligového volejbalového klubu VKKP – Brno)
 • 2016 – IPVZ (Prevence poškození a správné zacházení s pohybovým aparátem)
 • 2017 – IPVZ (kurz základů tělovýchovného lékařství)
 • 2018 – CEV (CONFEDERATION EUROPEENNE DE VOLLEYBALL) (akreditovaný lékař pro evropskou volejbalovou ligu)
 • 2018 – péče o vrcholové sportovce míčové sporty, triatlon, cyklistika 
 • 2019 – předatestační příprava v oboru tělovýchovné lékařství

Praxe

 • 2006 – 2009 – Centrum léčby závislosti na tabáku, konzultant pro analýzu fyzické a psychické závislosti v návaznosti na určení správného postupu terapie
 • 2009 – 2010 – sekundární lékař Interního oddělení nemocnice Tišnov
 • 2010 – 2017 – předatestační příprava v oboru VPL u MUDr. Hany Švaříčkové 
 • 2014 – dosud – USM (ústav sportovní medicíny)
 • 2017 – dosud – lékař VPL v AB MEDI s.r.o.

Členství

 • 2009 - Česká Lékařská Komora
 • 2015 – Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
 • 2015 – mladí praktici 
 • 2018 – Sdružení praktických lékařů (SPL ČR)

Ivona Makovičková

sestra

RNDr. Marie Řezníčková

Antropolog

MUDr. Iva Tomášková

Lékařka

MUDr. Veronika Šujanová

Lékařka

Bc. Mariana Gdovin

Zdravotní sestra

Monika Březinová, DiS

Zdravotní sestra

Bc. Tomáš Horák

Technik

PhDr. Mgr. Karim ALFADHLI, Ph.D., MBA

Fyzioterapeut

Odbornost:

·         2014 - Master of Business Administration(MBA)
Management ve zdravotnictví, závěrečná práce: Zavedení jednoduchého systému hodnocení
Cambridge Business School
www.cambschool.cz

·         2013 - Státní rigorózní zkouška (PhDr.)
Filosofie, Anatomie, Fyziologie, Fyzioterapie. Dizertační práce: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (Cévní mozková příhoda)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
www.ftvs.cuni.cz

·         2011 - Postgraduální doktorské studium (Ph.D.)
Hygieny a Preventivního Lékařství, dizertační práce: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (Cévní mozková příhoda)
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

·         2004 - Magisterský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie, diplomová práce: Srovnání energetického výdeje habituální aktivity a fyzické zdatnosti diabetiků 2. typu a pacientů s komplikovanou obezitou
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

·         2002 - Bakalářský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie, Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

Praxe:

 • 1.2.2018 Neuron Medical s.r.o. Centrum sportovní a rehabilitační péče, Brno
 • 1.1.2013 – 30.12.2017 Vedoucí rehabilitace Czech rehabilitation centre Riyadh KSA
 • 1.1.2012 – 31.8.2012 Fyzioterapeut v nestátním zdravotnickém zařízení neurologická ambulance Mudr. Ungerová, Brno
 • 1.11.2010 – 30.9.2011 Vedoucí rehabilitace v nestátním zdravotnickém zařízení  Columna centrum s.r.o. Brno
 • 2.2.2009 – 10.9.2009 Fyzioterapeut ve Sanatorium Klimkovice, Ostrava
 • 2004 – 2009 Fyzioterapeut ve Fakultní Nemocnici u sv. Anny, Klinice funkční diagnostiky a rehabilitace, Brno.

Kurzy:

 • Akrální koaktivační terapie ACT I. – IV., Certifikování kurz
 • Specializovaný kurz Acral Coaktivation Therapy, ACT v neurologii.
 • Metoda Neurac® a principy používání Redcord® cvičení v labilním prostředí I. – II., Certifikování kurz
 • Měkké a mobilizační techniky dle prof. Lewita, Certifikování kurz
 • Fyzikální terapie, Certifikování kurz
 • Kurz Spiraldynamik®- Basic – 1část.
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – měkké a mobilizační techniky, certifikát o účasti na odborném kurzu A, B, C.
 • Basic professional training course in Beznoska orthopadic implants.
 • Symposium Terapeutické a indikační hranice při akutních poraněních pohybového aparátu - Praha
 • Workshop sportovní kardiologie – Praha

Publikace

 • AL-Fadhli, Abdulkarim, Martina Tarasová, Eva Nosavcová, Barbora Bártlová, Bohumil Fišer, Pavel Vank, a Jarmila Siegelová. Krevní tlak u esenciální hypertenze
  a léčba Enalaprilem. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 102-105. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 • Tarasová, Martina, Barbora Bártlová, Eva Nosavcová, Abdul Karim Al-fadhli, Petr Dobšák a Jarmila Siegelová. Ucelená rehabilitace u akutní cévní mozkové příhody. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 • Pospíšil, P., Al-Fadhli, A., K., Konečný, L. et al. (2010) Autonomní dysfunkce
  u pacientů 2-4 roky po ischemické cevní mozkové příhodě. In XVII. Sjezd Společnosti Rehabilitační a Fyzikální Medicíny. Praha: Společnost Rehabilitační a Fyzikální Medicíny.
 • Bártlová, Barbora, Eva Nosavcovová, Martina Tarasová, Abdulkarim Al-fadhli, Marcela Nováková a Jarmila Siegelová. Tříměsíční rehabilitace u pacientů s cévní mozkovou příhodou:míra funkčního postižení. In Optimální působení tělesné zátěže
  a výživy.
   Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 110-114, 4 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 • Tarasová, M., Bártlová, B., Nosavcovová, E., Al-Fadhli, A., K., Pospíšil, P. et al. (2008) Effectiveness of Physiotherapy in Acute Phase of Stroke. Scripta Medica, 82/3, s. 185-194.
 • Nosavcovová, Eva, Barbora Bártlová, Marcela Nováková, Abdulkarim Al-Fadhli, Martina Tarasová, Blanka Nováková, Ladislav Svoboda a Jarmila Siegelová. Rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě: srovnání skupin pacientů
  s diabetem mellitem a bez diabetu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 151-156. 1. ISBN 80-7041-104-X
 • Drlíková, Lenka, , Abdul Karim Al-Fadhli, Petr Pospíšil, Lumír Konečný, H. Zemanová a Jarmila Siegelová. Šestiměsíční fyzioterapie pacientů s dětskou mozkovou obrnou. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 • Konečný, Lumír, Petr Pospíšil, Ladislav Svoboda, Abdulkarim AL-Fadhli, a Jarmila Siegelová. Vliv řízené rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 129-134, 5 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 • Chludilová, Veronika, Leona Mífková, Lucie Kožantová, Michaela Frantisová, Lumír Konečný, Abdul Karim AL-Fadhli, a Jarmila SiegelováÁ. Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu
  a maximální výkon u mužů po CABG. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny
  v Konstantinových Lázních.
   Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 28-28.

 

Adresa

 

Poliklinika IPP s.r.o.

Ústav sportovní medicíny

Křížkovského 22

603 00 Brno

 

Fakturační adresa

Poliklinika IPP s.r.o.

Legerova 389/56

120 00 Praha 2

IČ: 25057065

DIČ: CZ699003488

Ordinační hodiny

Lab. odběry: Po - Pá: 7:30-8:30
Ordinační hodiny:

Po - Pá: 7:30-16:00

Kontaktujte nás