O ÚSM

Poskytujeme služby v oblasti sportovní medicíny a fyzioterapie profesionálním sportovcům i široké veřejnosti.

K fúzi s Poliklinikou IPP došlo v roce 2021

Poskytujeme služby v oblasti sportovní medicíny a fyzioterapie profesionálním sportovcům i široké veřejnosti.

Ústav sportovní medicíny je moderní soukromé zdravotnické zařízení s dlouholetou tradicí, které nabízí péči profesionálním i rekreačním sportovcům. Poskytujeme komplexní služby v oblasti tělovýchovného lékařství a fyzioterapie dětem i dospělým. Nabízíme zátěžové testy pro profesní skupiny, pro které je fyzická zdatnost předpokladem k výkonu jejich povolání (např. hasičské sbory).

Věnujeme se také antropologickému výzkumu, jenž se zabývá především sledováním růstu a vývoje mladých sportovců a měřením jejich potenciálu.

Náš tým tvoří vysoce kvalifikovaní lékaři, antropologové a sestry. Naším posláním je poskytovat péči na vysoce odborné úrovni v souladu s moderními vyšetřovacími metodami.

Ordinace naší kliniky se nachází v příjemném prostředí a jsou vybaveny nejmodernějšími vyšetřovacími přístroji.

Náš tým

MUDr. Eva Sýkorová

Vedoucí lékař

Životopis

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

MUDr. Iva Tomášková

Lékařka

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

MUDr. Ilona Dohnalová, CSc.

Lékařka

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

MUDr. Veronika Šujanová

Lékařka

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

PhDr. Mgr. Karim ALFADHLI, Ph.D., MBA

Vedoucí fyzioterapeut

Životopis

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

Mgr. Martina Sukupčáková

Fyzioterapeutka

Životopis

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

RNDr. Marie Řezníčková

Antropolog

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

Ivona Makovičková

Zdravotní sestra, Vedoucí ÚSM Brno

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

Erik Matia

Zdravotní bratr

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

Bc. Tomáš Horák

Technik

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

Ing. Lea Kincová

Recepce

Vyjádření, popisek práce, Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing dolor sit amet lorem ipsum.

Odbornost:


Praxe:


Členství:Odbornost:

· 2014 - Master of Business Administration(MBA)
Management ve zdravotnictví, závěrečná práce: Zavedení jednoduchého systému hodnocení
Cambridge Business School
www.cambschool.cz

· 2013 - Státní rigorózní zkouška (PhDr.)
Filosofie, Anatomie, Fyziologie, Fyzioterapie. Dizertační práce: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (Cévní mozková příhoda)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
www.ftvs.cuni.cz

· 2011 - Postgraduální doktorské studium (Ph.D.)
Hygieny a Preventivního Lékařství, dizertační práce: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (Cévní mozková příhoda)
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

· 2004 - Magisterský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie, diplomová práce: Srovnání energetického výdeje habituální aktivity a fyzické zdatnosti diabetiků 2. typu a pacientů s komplikovanou obezitou
Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz

· 2002 - Bakalářský studijní program specializace ve zdravotnictví
Léčebná Rehabilitace a Fyzioterapie, Masarykova Univerzita, Lékařská Fakulta, Brno
www.med.muni.cz


Praxe:


Kurzy:


Publikace

Odbornost:

2018 – 2020 – SZU v Bratislave, odbor fyzioterapia (Mgr.)

2013 – 2016 UCM - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany (Bc.)

2009 – 2013 Gymnázium Rajec, Javorová 5, Rajec

2000 – 2009 ZŠ Martinská, športová trieda - volejbal, Žilina


Praxe:


Praxe během studia:

7/2015 - 7/2015 Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

7/2014 - 7/2014 Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany


Kurzy:

Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa 2021

certifikáty a potvrdenia:

kurz Mobilizácie SI kĺbov a L chrbtice metódou Mojžišovej 2018

kurz Ošetrenia svalov panvového dna metódou Mojžíšovej  2018

kurz Mobilizácie rebier metódou Mojžíšovej 2018

kurz Spirálnej stabilizácie chrbtice 1 A,B 2016

kurz Kinesio tapu, apríl 2015

Reflexológia chodidla zameraná na vnútorné orgány, september 2015

Reflexológia chodidla zameraná na pohybový systém, október 2015