Pacient má právo:

 1. Na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pacient dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou.
 2. Na veškeré informace o svém zdravotním stavu.
 3. Získat od svého lékaře potřebné informace pro zasvěcené rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu.
 4. Odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí.
 5. Na soukromí při ošetřování nebo léčbě.
 6. Na bezplatné preventivní vyšetření sledující zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a aktivní přístup zdravotnického zařízení k preventivním prohlídkám.
 7. Podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče.
 8. Nejméně na jeden léčivý přípravek v každé skupině léčivých látek hrazený ze zdravotního pojištění.
 9. Na prostředek zdravotnické techniky, hrazený ze zdravotního pojištění v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního pojištění.
 10. Na úplný výpis z účtu a evidence své zdravotní pojišťovny.
 11. Na poskytnutí jednou do roka bezplatně, nebo za přiměřenou úplatu kdykoli, na požádání zprávu o informacích uchovávaných o své osobě v evidenci provozovatele informací, např. o zdraví.
 12. Na lékařskou službu první pomoci a ústavní pohotovostní službu.
 13. Na lékařské ošetření rychlou záchrannou službou do 13 minut ve městě a 19 minut mimo město.
 14. Na bezplatný výdej léků v lékárně, pokud není stanoven doplatek ze zákona.
 15. Na ohleduplný, citlivý a důstojný přístup při léčbě.