Smluvní pojišťovny

Poliklinika IPP má uzavřený smluvní vztah s těmito pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • 213 Revírní bratrská pokladna (smluvní vztah pouze gynekologie, psychiatrie, endokrinologie, fyzioterapie a diabetologie)
Chtěli bychom upozornit pacienty, že s komerčními pojišťovnami - například pojišťovna Maxima, Uniqa, atp. nemáme uzavřen žádný smluvní vztah. Požadujeme proto potvrzení o schválení péče od dané pojišťovny, v opačném případě si zdravotní péči hradí pacient sám. Děkujeme za pochopení.